Seznam videí

Aktuálně vložená videa v projektu

Ze země:
* Seznámení s pomůckami
* Zastavení a couvání
* Osobní prostor a couvání
* Ustoupení zádě
* Ustoupení předku
* Přistoupení/plec na sebe+"cik cak"
* První krůčky ve volnosti
* Další krůčky ve volnosti
* Ustoupení celého těla
* Přistoupení celého těla koně
* Vyslání na kruh
* Celý kruh a změna směru
* Zastavení na kruhu přes záď
* Přechody na kruhu
* Zastavení na kruhu rovně
* Začátek přivolání
* Přivolání na dlouhém laně
* Přivolání ve volnosti
* Tempo v přivolání
* Snížení hlavy
* Couvání se sníženou hlavou
* Chůze ve snížené pozici
* Tempo ve snížení
* Dopředu dolů na kruhu i v tempu
* Ohýbání
* 1. nacválání

 Ježdění:
 * Zastavení 
 * Couvání
 * Ustoupení zádě
 * Překroky předníma nohama
 * Tempo a práce v kroku
 * Překroky celého těla
 * Před ježděním ze země
 * Před ježděním ze hřbetu
 * Zastavení pouze na hlas/sed
 * Couvání pouze na hlas/sed
 * Před volností do stran 
 * Na nákrčáku
 * Ohýbání

  Jak na:
  * Jak na - strach
  * Jak na - správnou chůzi na ruce
  * Jak na - přistoupení zádě
  * Jak na - začlenění do stáda
  * Jak na - aktivní změnu směru
  * Jak na - líného koně
  * Jak na - otěžích ze země
  * Jak na - dlouhých otěžích ze země
  * Jak na - začátek na dvou lonžích
  * Jak na - nakládání do přepravníku 1
  * Jak na - nakládání do přepravníku 2
  * Jak na - nakládání do přepravníku 3
  * Jak na-nakládání do autopřepravníku
  * Jak na - zelené myšlenky
  * Jak na - rozlišení cviků a fázování
  * Jak na - kopavého koně
  * Jak na - kopavého koně 2
  * Jak na - koně závisláky
  * Jak na - útěk koně při volnosti
  * Jak na - kousavého koně
  * Jak na - zklidnění a vnímání
  * Jak na - typ koně 1
  * Jak na - typ koně 2
 

          Inspirace:
          * Stupínek 
          * Signály
          * Jak správně požádat/vysvětlit
          * Couvání zezadu
          * Cviky ke zlepšení na kruhu
          * Kruh pozpátku ze země
          * Kruh pozpátku ze hřbetu
          * Následování
          * Odložení
          * Vpřed, zpět a zase vpřed
          * Změna směru předkem na vzdálenost
          * Fungování na pouhou myšlenku
          * Pocit "být spolu"
          * Hra s pneu
          * Kroužek s hlavou uvnitř (cvičení)
          * Kroužek s hlavou uvnitř (na laně)
          * Kroužek s hlavou uvnitř (ve volnosti)
          * Kroužek s hlavou uvnitř 2 (ve volnosti)
          * Přistavení ke stoličce ve volnosti
          * Kombinace vedení
          * Kroužek bez pomůcek (ze židle)
          * Změna stran vzadu
          * Klid v hlavě, energie v těle
          * Vnitřně k vyšším cílům

 

          Mladí koně:
          * Příprava na obsedání- ohýbání
          * Seznámení se sedlem a první nasedlání
          * Zkušenější kůň k mladému (ze země)
          * Zkušenější kůň k mladému (ze hřbetu)